Hoinărind prin Câmpia Crișurilor

Itinerariul parcurs: Balmazújváros – Debrețin – Oradea – Cheresig – Cefa – Homorog – Salonta

Descrierea generală a traseului

Traseu turistic educativ și recreativ, de vizitare a unor atracții turistice naturale și antropice situate în Câmpia Crișurilor, parte a Câmpiei de Vest (sector al Câmpiei Panonice). Traseul presupune vizitarea unor muzee și colecții publice, a unor clădiri cu valoare cultural-istorică, precum și a unor arii protejate.

Casa Veres Péter din Balmazújváros

Casa Veres Péter din Balmazújváros a fost amenajată ca muzeu, în anul 1975, în memoria scriitorului şi politicianului Veres Péte. Clădirea a fost construită la începutul secolului al XIX-lea și are o arhitectură clasică, fiind segmentată în trei încăperi. Scrierile, documentele şi obiectele personale expuse aici, evocă viața şi opera scriitorului.

Castelul Semsey de la Balmazújváros

Castelul Semsey de la Balmazújváros este situat în centrul orașului. Castelul a fost construit la începutul secolului al XIX-lea, are două etaje și se sprijină pe patru stâlpi ionici. Pe fațadă se află stema contelui familiei Semsey.

Teatrul Csokonai

Teatrul Csokonai este o clădire impunătoare în stil mauro-bizantin, realizată după planurile arhitectului Szakalnitzky Antal. Clădirea a fost construită în stil romantic între anii 1861 şi 1865, iar la începutul secolului XX, a fost extinsă, sala de spectacole ajungând la o capacitate de 600 de locuri.

Donjonul de la Cheresig

Donjonul de la Cheresig, insclus în lista monumentelor istorice, reprezintă unul dintre cele trei turnuri de apărare aparținând unei cetăți medievale, singurul conservat. În jurul acestuia se țes legende și povești captivante.

Parcul Natural Cefa

Parcul Natural Cefa este situat în Câmpia Crișurilor, la o altitudine medie de 95 m. Cu o suprafață de 5002 ha, Parcul Natural Cefa a fost înființat în scopul prezervării celui mai valoros complex de habitate umede din vestul României, care oferă loc de cuibărire hrănire și popas, celei mai mari populații de păsări acvatice din întreaga regiune, multe dintre acestea fiind specii protejate și periclitate la nivel european.

Biserica de zid „Nașterea Maicii Domnului”

Biserica de zid „Nașterea Maicii Domnului” din Homorog a fost construită între anii 1836 și 1838, având formă de navă cu turn clopotniță. În anul 1846 a fost realizată pictura murală și mobilierul interior. A fost declarată monument istoric.

Turnul Ciunt din Salonta

Turnul Ciunt din Salonta este singurul edificiu care a rămas din vechea cetate din Salonta, a cărei construcție a început în anul 1620. Din anul 1658, turnul a rămas fără acoperiș timp de 240 de ani, în urma incendierii fortificației, de unde și numele acestuia. Aici a fost amenajat Muzeul Memorial ,,Arany János” – poet originar din Salonta, reprezentativ pentru cultura maghiară.

Muzeul Ţăranului Român din Salonta

Muzeul Ţăranului Român din Salonta este dedicat strămoșilor locuitorilor actuali de etnie română din Salonta, veniți aici în 1927 din zona Beiușului. Acesta este format dintr-o casă tradițională din lemn, compusă din tindă, târnaț și o încăpere cu mobilier țărănesc, țesături tradiționale și obiecte din ceramică. Muzeul datează din anul 2007, dar casa țărănească are o vechime de peste 170 de ani și a fost adusă aici din Roșia.